Navigácia

Pohľady na nás

Utorok 11. 12. 2018

Utorok 11. 12. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 11.12.2018)
Veronika Gibová (3.)
Lenka Grocká (6.)
Anastasiia Obukhova (5.)
Zajtra (Streda 12.12.2018)
Marta Kopčik (III.)
Diana Stefaniv (III.)
Pozajtra (Štvrtok 13.12.2018)
Andriiana Konar (II.)
Lucia Pašmíková (8.)
Lucia Poláková (4.)

Kontakt

 • Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  Sládkovičova 4, 08001 Prešov
 • riaditeľ: 0517581786
  zástupkyňa riaditeľa: 0517724791
  sekretariát: 0517581785
  skola@gymtspo.edu.sk

  Poskytovateľ stravovania: Súkromná školská jedáleň 051/7711101

Mapa

Partneri

Počet návštev: 2674839

Tvoja škola - si v nej doma

 My sme iní a jedineční

Novinky

 • Pozvánka pre rodičov - Vianoce v Karpatoch

  Srdečne pozývame rodičov a priateľov našej školy na koncert Vianoce v Karpatoch Pozvanka_Vianoce2018.pdf

 • Naše gymnázium obhájilo 1.miesto

  Podľa najnovšieho zverejnenia poradia úspešnosti škôl za školský rok 2017/2018 nezávislou inštitúciou INEKO, naše gymnázium skončilo na 6. mieste v rámci Slovenska a medzi gymnáziami Prešovského samosprávneho kraja na 1.mieste. Tento dosiahnutý výsledok nás teší o to viac, že sme ním potvrdili 1.miesto z minulého šk.r. 2016/2017 v PSK.

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Oznámenie o udelení riaditeľského voľna.

  Riaditeľ Spojenej školy T. Ševčenka, Sládkovičova 4 v Prešove v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  Ing. Igor Andrejčák, MBA

  riaditeľ školy

 • Pozvánka na aktivity pozri tu: plagat_5_PSK.pdf

 • Rodičovské stretnutie - ZRPŠ

  Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutočni dňa 9.10.2018 o 16.00 hod. vo vestibule školy. Po ukončení plenárneho zasadnutia ZRPŠ budú triedne aktívy s triednymi učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • Nový školský rok 2018-2019

  Vážení rodičia, milí žiaci,
  v pondelok 3. 9. 2018 sa po prázdninách opäť uvidíme.
  Spoločné otvorenie nového školského roka bude
  o 8.30 hod.
  v priestore ihriska školy ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični).

  Kolektív učiteľov sa teší na stretnutie s Vami a praje krásne posledné prázdninové dni.

 • Kravčuk, Kučma a Schuster na návšteve kraja

  Traja prezidenti navštívili Prešovský samosprávny kraj a my sme boli pri tom. Žiaci našej školy prezidentov privítali krátkym kultúrnym vystúpením. Úsmevy pritomných prezradili, že program sa im páčil. Pozrite foto: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=151

 • Sviatok vyšívanky na našej škole

  Sviatok vyšívanky sme na škole oslávili kultúrnym programom 24.5.2018, ktorý odprezentovali žiaci našej školy a detičky z materskej školy - Ditsadku. Na úspešnej akcií sa zúčastnil veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Jurii Mushka,ktorý ocenil najkrajšie výtvarné práce deti a žiakov na tému vyšívanka. Pri tejto príležitosti školu navštívil predseda PSK Milan Majerský, vedúci odboru školstva Ján Furman, viceprimátor mesta Štefan Kužma, prorektor Prešovskej univerzity Milan Portík a mnohí ďalší významní ľudia mesta Prešov a Prešovského samospravného kraja. Veľvyslanec a predseda PSK po kultúrnom programe vysadili stromček do Aleje umelcov a riaditeľ školy a prorektorom PU podpísali zmluvu o spolupráci . Ďakujem tým, ktorí pozvanie prijali a tejto milej udalosti sa zúčastnili, ale aj všetkým, ktorí vystupovali a pripravovali program. Honorárnemu konzulovi Ukrajiny na Slovensku pánovi Stanislavovi Obickému patrí osobitné poďakovanie za spoluprípravu,sponzorovanie a účasť na akcií.Ďakujeme. Pozrite aj https://www.presov.sk/oznamy/ukrajinska-vysivka-ma-svoju-tradiciu-aj-v-presove.html

 • Výsledky z volieb do Rady školy

  Výsledky volieb do Rady školy:
  - za pedagogických pracovníkov: Mgr Elena Gdovinová 16 hlasov, PaedDr. Dušan Mantič 10 hlasov,
  - za ostatných pracovníkov: Mária Hanzelyová 5 hlasov,
  - za rodičov: Peter Koscelník 22 hlasov, Bc. Boris Čermák 21 hlasov, Bc. Jana Jurašeková 18 hlasov,

  - za žiakov: Adrián Štupický 4 hlasy

 • Naše gymnázium je na 1.mieste

  Podľa najnovšieho rebríčka úspešnosti škôl zostaveného nezávislou inštitúciou INEKO, naše gymnázium je v celoslovenskom hodnotení na 6. mieste medzi gymnáziami Slovenska. Dosiahnutý koeficient úspešnosti je 8.4, ktorý nás posunul na 1.miesto medzi gymnáziami Prešovského samospravného kraja a najúspešnejšie gymnázium v Prešove. Oproti minulému roku sme sa výrazne zlepšili, keď sme medzi gymnáziami Slovenska boli na 11.mieste a v rámci PSK na 2.mieste. Napísali o nás: http://presov.dnes24.sk/su-zname-nove-rebricky-skol-na-slovensku-tieto-presovske-dopadli-najlepsie-295075