Navigácia

Pohľady na nás

Pondelok 26. 6. 2017

Pondelok 26. 6. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 26.6.2017)
Adriana Birošová (IV.A)
Pozajtra (Streda 28.6.2017)
Ivana Grocká (6.)
Andrea Vrabeľová (0)

Kontakt

 • Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  Sládkovičova 4, 08001 Prešov
 • riaditeľ: 0517581786
  zástupkyňa riaditeľa: 0517724791
  sekretariát: 0517581785
  skola@gymtspo.edu.sk

  Poskytovateľ stravovania: Súkromná školská jedáleň 051/7711101

Mapa

Partneri

Počet návštev: 2241793

Tvoja škola - si v nej doma

 My sme iní a jedineční

Novinky

 • Naši maturanti 4.A a 4.B po úspešnom ukončení maturitných skúšok v dňoch 22.5.-23.5.2017 prevzali maturitné vysvedčenia a v Aleji umelcov vysadili stromčeky venované 80.výročiu školy. Prajeme im do života veľa štiastia, úspechov a naplnenie všetkých snov. Pozri foto:http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=146

 • Oznamujeme rodičom, ktorých deti končia pobyt v predškolských zariadeniach, že zápis do 1. ročníka ZŠ je od 1. 4. 2017 do 30.4.2017. Bližie informáci sú tu: zapis201718.pdf

 • V dňoch od 14.3. do 17.3. 2017 naši maturanti píšu EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo Sj, ANj, Rj, Šj, Uj a MAT. Dňa 15.3.2017 prišiel im popriať veľa štiastia a výborných výsledkov štátny tajomník MŠ VVaŠ SR Peter Krajňák, ktorý s riaditeľom školy prediskutoval aktuálne problémy v oblasti národnostného školstva a hľadanie riešení na ich odstránenie. Pánovi P. Krajňákovi ďakujem za návštevu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Foto tu:http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=145

 • 20.2.2017 - nás navštívila skupina ukrajinských  deti s projektom  " Deti chcú mier ". Viac o projekte sa dočítate tu:deti_chcu_mier.pdf 
  Foto: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=143  

 • Štvrtok – 02. 02. 2017 sa niesol na 1. st. ZŠ  v znamení  zvykov a tradícií .Fašiangy sú obdobím  plné zábav a radosti. Formou  prezentácie a rozhovoru si žiaci  osvojili  fašiangové zvyky. Známou  ľudovou  koledou "Fašiangy Turíce ..." žiaci   ŠKD otvorili  karneval.  Bol to  deň, keď sa trieda   premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú  rozprávkových  postavičiek. Žiaci  sa zabávali, tancovali, spievali   a mali radosť z masiek. Po vyhodnotení masiek a udelení cien nasledovala voľná zábava a zábavné súťaže. Pozri foto:http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=144

 • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci školy !
  Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o pomoc pre našu školu – Vaše deti.  Uchádzame sa o Vašu priazeň v rámci možnosti 2 % z Vašich daní. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe poukázať  občianskemu združeniu 2 % z jeho zaplatených daní. Ak sa rozhodnete 2 % z dane podporiť naše občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom podpory  a rozvoja  zdravia, športu,  výchovy a vzdelávania žiakov a študentov našej školy, môžete tak učiniť vyplnením tlačiva:Vyhlasenie2016-2017_edit.pdf

 • Výsledky obvodného kola olympiády z anglického jazyka tu: Vysledkove_listiny_OAJ-2017.pdf a z nemeckého jazyka tu: Vysledkova_listina_ONJ_2017.pdf

 • 18.1.2017 sme na škole  realizovali projekt Mestskej polície Prešov - "Meskačik". Otvorenie projektu uviedol náčelník mestskej polícia Mgr. Ján Andrejko a realizáciu výborne zvládli mestskí policajti. Tejto aktivity sa zúčastnili žiaci 1. ročníka našej školy a detičky z materskej školy Sládkovičova. Ďakujeme náčelníkovi mestskej polície za zážitkové  vyučovanie dopravnej výchova na našej škole. Pozri foto tu: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=142

 • 21.12.2016 sme na škole realizovali projekt Deň jazykov. Študenti gymnázia pripravili zážitkové vyučovanie jazykov pre 2.stupeň základnej školy. V jednotlivých jazykoch odprezentovali kultúru, tradície, kuchyňu a špecifiká nemeckého, ukrrajinského, anglického, španielskeho, ruského a slovenského jazyka. Potom žiaci 2.stupňa ZŠ robili projekty na tému jazykov. Pozrite si foto: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=141   

 • Srdečne pozývane rodičov našich žiakov na  triedne zasadutia ZRPŠ  15.12. 2016 o 16.00 hod. v učebniach jednotlivých tried. Tešíme sa na osobné stretnutia.