Navigácia

Pohľady na nás

Pondelok 20. 2. 2017

Pondelok 20. 2. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 21.2.2017)
Marek Fech (9.)
Pozajtra (Streda 22.2.2017)
Alexander Überall (2.)

Kontakt

 • Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  Sládkovičova 4, 08001 Prešov
 • riaditeľ: 0517581786
  zástupkyňa riaditeľa: 0517724791
  sekretariát: 0517581785
  skola@gymtspo.edu.sk

  Poskytovateľ stravovania: Súkromná školská jedáleň 051/7711101

Mapa

Partneri

Počet návštev: 2134079

Tvoja škola - si v nej doma

 My sme iní a jedineční

Novinky

 • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci školy !
  Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o pomoc pre našu školu – Vaše deti.  Uchádzame sa o Vašu priazeň v rámci možnosti 2 % z Vašich daní. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe poukázať  občianskemu združeniu 2 % z jeho zaplatených daní. Ak sa rozhodnete 2 % z dane podporiť naše občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom podpory  a rozvoja  zdravia, športu,  výchovy a vzdelávania žiakov a študentov našej školy, môžete tak učiniť vyplnením tlačiva:Vyhlasenie2016-2017_edit.pdf

 • 18.1.2017 sme na škole  realizovali projekt Mestskej polície Prešov - "Meskačik". Otvorenie projektu uviedol náčelník mestskej polícia Mgr. Ján Andrejko a realizáciu výborne zvládli mestskí policajti. Tejto aktivity sa zúčastnili žiaci 1. ročníka našej školy a detičky z materskej školy Sládkovičova. Ďakujeme náčelníkovi mestskej polície za zážitkové  vyučovanie dopravnej výchova na našej škole. Pozri foto tu: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=142

 • 21.12.2016 sme na škole realizovali projekt Deň jazykov. Študenti gymnázia pripravili zážitkové vyučovanie jazykov pre 2.stupeň základnej školy. V jednotlivých jazykoch odprezentovali kultúru, tradície, kuchyňu a špecifiká nemeckého, ukrrajinského, anglického, španielskeho, ruského a slovenského jazyka. Potom žiaci 2.stupňa ZŠ robili projekty na tému jazykov. Pozrite si foto: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=141   

 • Srdečne pozývane rodičov našich žiakov na  triedne zasadutia ZRPŠ  15.12. 2016 o 16.00 hod. v učebniach jednotlivých tried. Tešíme sa na osobné stretnutia.

 • 8. 12. 2016 žiaci 7. a 8. ročníka základnej školy v rámci predmetu občianska náuka absolvovali zážitkové vyučovanie spojené s exkurziou na Leteckej základni v Prešove, kde im bola predstavená technika vybavenia vojenskej základne – vrtuľníky, zbrane. Pozri foto tu:  http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=138

 • ČITATEĽSKÁ ŠTAFETA

  Žiaci 1. – 4. roč. ZŠ si dňa 29. 11. 2016 vyskúšali svoje čitateľské schopnosti v ČITATEĽSKEJ ŠTAFETE, do ktorej sa zapojil aj riaditeľ školy Ing. I. Andrejčák.Každý žiak 2. – 4. roč. prečítal aspoň jednu stranu z určenej knihy, ktorú  potom ako štafetu odovzdal inému žiakovi. Cieľom štafety bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu a poznávaniu nového. Oceňujeme snahu všetkých žiakov. Pozri foto: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=139
  Pre žiakov 1.stupňa ZŠ sme realizovali Deň zdravej výživy, kde žiaci sa oboznámovali s potravinam, ovocím a zeleninou, ktoré sú pre ich zdravý vývin potrebné. Pozri foto: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=140  

 • V piatok 18. 11. 2016  zavítali medzi žiakov 1. st.  ZŠ  záchranári  -  horskej  záchrannej služby.
  Pripravili besedu na tému:
  - Aké sú základné povinnosti návštevníkov horských oblastí?
  - Čo predstavuje záchrana v horách?
  Žiaci si mohli obzrieť záchranárske auto, záchranársku techniku a materiál.  Veku primeranou formou poukázali  na  ich dôležitosť, zároveň zážitkovou formou žiakov aj  pobavili.Foto tu: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=136

 • Pre  študentov 1. ročníka gymnázia - 16. 11. 2016 a žiakov 5. ročníka ZŠ  - 18.11.2016  -  tradičné a nezabudnuteľné prijímanie študentov do 1. ročníka  gymnázia  a 5. ročníka ZŠ -  program zabezpečujú štvrtáci - maturanti  a  žiaci 9. ročníka. Veľa zábavy priatelia a pozrite si fotozábery Uchaľak: http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=134 ...a ...Uchaľačik http://gymtspo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=135,

 • Važení rodičia predškolákov a žiakov 9. ročníkov a žiaci 9.ročníkov! Pripravili sme pre Vás 24.11.2016 od 11.00 hod. Deň otvorených dverí, na ktorý Vás srdečne pozývame a tešíme sa, že Vám budeme môcť predstaviť jednu z najlepšie vybavených škôl v oblasti informačných technológií a zariadení. pozri: DOD_201617.pdf a zároveň školu, ktorá je podľa nezávislej inštitúcie INEKO vyhodnotená na 1. mieste medzi prešovskými strednými školami. pozri: poradie_20152016.pdf 

 • POZVÁNKA 

  Milí priatelia školy,
  V
  ážení rodičia,

  dňa 13.10. 2016 o 10.00 hod. na veľkej scéne  Divadla J. Záborského v Prešove si škola pripomenie 80. výročie svojho vzniku. Je pre Vás pripravený zaujímavý program v ktorom vystúpia žiaci školy, Rozmarija, Šarišan a PUĽS. Predpredaj vstupeniek je na sekretariáte školy od 26. 9. 2016. Cena vstupenky - 2 , počet vstupeniek je limitovaný.